زنگ سی‌شارپ – قسمت پنجم

نوشته مسعود درویشیان 09 خرداد 1391

در قسمت قبل در مورد Floating-Point Data Types و چگونگی دریافت مقدار از کاربر و چند نکته‌ی دیگر، توضیحاتی داده شد. در این قسمت به توضیح دیتا تایپ‌های char و bool خواهیم پرداخت. کاراکتر و بولین دو بحث پایه‌ای و مهم در برنامه‌نویسی هستند که کابردهای اساسی و مهمی دارند.

Characters

در سی‌شارپ از دیتاتایپ char برای نگه‌داری هر کاراکتری می‌توان استفاده کرد. در متغیری از جنس char شما می‌توانید کاراکترهای تکی (Single Character) را نگه‌داری کنید. سی‌شارپ بر اساس استاندارد یونی‌کد از ۱۶ بیت برای نمایش کاراکترها استفاده می‌کند، در صورتی که اکثر زبان‌های دیگر از ۸ بیت استفاده می‌کنند، مثل ++C و این می‌تواند مشکل‌ساز شود زیرا بعضی از حروف الفبایی را (مثل زبان چینی) نمی‌توان در ۸ بیت نمایش داد. این ویژگی سی‌شارپ باعث می‌شود بتوانید مقادیر جالبی را با فرمت یونی‌کد تولید کنید. برای مثال حروف الفبای خارجی که برای نمایش آن‌ها باید از کاراکتر استفاده کرد مثل حروف یونانی، عبری، چینی و آلمانی همچنین علامت‌های خاص از جمله علامت‌های پول‌های خارجی، علامت‌های ریاضی، اشکال هندسی و غیره که در صفحه‌کلید استاندارد موجود نیستند اما با استاندارد یونی‌کد قابل دسترسی هستند.

مقادیر کاراکتر را باید بین علامت single quotation (سینگل کوتیشن ' ' ) قرار داد، به‌دلیل این‌که کامپیوتر برای نگه‌داری مقادیر character و integer تفاوت قائل می‌شود. 

برای مثال هر دو عبارت زیر درست هستند:

char aCharValue = '9';
int aNumValue = 9;

در صورتی‌که هر دو عبارت زیر نادرست هستند:

char aCharValue = 9;
int aNumValue = '9';
// error, won't work

یک عدد می‌تواند یک کاراکتر باشد، که در این‌صورت باید بین single quotation قرار بگیرد و نوع آن‌هم char باشد. همچنین یک حرف الفبایی نمی‌تواند در متغیری از نوع عددی قرار بگیرد.

چند نمونه:

char myInitial = 'J';
char percentSign = '%';
char numThatIsAChar = '9';

کاراکترها را می‌توان در خروجی نمایش داد:

static void Main(string[] args)
{
  char ch;
  ch = 'X';
  Console.WriteLine("This is a ch: " + ch);
}

شما می‌توانید هر کاراکتری از جمله کاراکترهایی مثل backspace و tab را ذخیره کنید. برای ذخیره‌ی این نوع کاراکترها (Escape Sequence) از دو علامت استفاده می‌شود که همیشه اولین آن‌ها علامت backslash است. این جفت علامت، یک کاراکتر را نمایش می‌دهند. برای مثال کد زیر، کاراکتر backspace و کاراکتر tab را به ترتیب در متغیرهای aBackSpaceChar و aTabChar ذخیره می‌‌کند:

char aBackspaceChar = 'b';
char aTabChar = 't';

در این مثال، escape sequence یک مقدار را برای هر کاراکتر (یک backspace و یک tab به‌جای حروف b و t) نشان می‌دهد.

جدول زیر برخی از escape sequence های رایج در سی‌شارپ را نشان می‌دهد.

متغیری از جنس char تنها یک کاراکتر را در خود نگه می‌دارد. برای این‌که رشته‌ای از کاراکترها را داشته باشید (مثل نام شخصی خودتان) باید از string استفاده کنید. در طول انجام مثال‌ها با نحوه‌ی استفاده از char و این‌که در چه مواردی استفاده دارد بیشتر آشنا خواهید شد.

 

The bool Type

دیتا تایپ bool یک منطق بولی (بولین – Boolean) است که بر پایه‌ی این دو مقدار است: false و true. یک متغیر از جنس int می‌تواند میلیون‌ها مقدار مختلف در زمان‌های مختلف را در خود ذخیره کند ولی متغیری از جنس bool تنها می‌تواند یکی از این دو مقدار را در خود نگه دارد: true یا false. برای اعلام یک متغیر بولین باید از کلمه‌کلیدی bool استفاده کنید.

مثال زیر دو مقدار را در دو متغیر از جنس bool ذخیره می‌کند:

bool isItMonday = false;
bool areYouTired = true;

شما همچنین می‌توانید بر اساس نتیجه‌ی مقایسه‌ی دو مقدار، مقدار true یا false را در یک متغیر بولین قرار دهید. عملگرهای مقایسه‌ای دو آیتم را با هم مقایسه می‌کنند، یک عبارت که شامل عملگر مقایسه‌ای است، یک مقدار بولین دارد.

جدول زیر ۶ عملگر مقایسه‌ای که سی‌شارپ پشتیبانی می‌کند را نشان می‌دهد:

هنگامی که شما از عملگرهای مقایسه‌ای که دارای دو علامت هستند (=>، =<، =!، ==) استفاده می‌کنید، نمی‌توانید بین دو علامت از space استفاده کنید و توجه داشته باشید که علامت = همیشه در سمت راست است.

به مثال زیر توجه کنید:

static void Main(string[] args)
{
  bool isSixBigger = 6 > 5; // Value stored would be true
  bool isSevenSmallerOrEqual = 7 <= 4; // Value stored would be false
  Console.WriteLine(isSixBigger);
  Console.WriteLine(isSevenSmallerOrEqual);
}

در این مثال دو عدد با هم مقایسه می‌شوند و حاصل آن‌ها که یا true است یا false، در متغیر بولین قرار داده می‌شود. هرچند این روش مقداردهی به متغیرهای بولین تا حدودی بلا استفاده است ولی برای مثال و یادگیری در این‌جا مناسب است. استفاده از مقادیر بولین زمانی معنای بهتری پیدا می‌کند که شما از متغیرها به‌جای اعداد ثابت در مقایسه‌ها استفاده کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

static void Main(string[] args)
{
  int hoursWorked = 45;
  int annualIncome = 80000;
  bool doesEmployeeReceiveOvertime = hoursWorked > 40;
  bool isEmployeeInHighTaxBracket = annualIncome > 100000;
  Console.WriteLine(doesEmployeeReceiveOvertime);
  Console.WriteLine(isEmployeeInHighTaxBracket);
}

در بولین اول این برنامه متغیر hoursWorked با مقدار ثابت ۴۰ مقایسه می‌شود، اگر مقدار hoursWorked کم‌تر از ۴۰ باشد پس مقدار متغیر doesEmployeeReceiveOvertime برابر با false می‌شود، در غیر این‌صورت برابر با true می‌شود. 

در بولین بعدی، متغیر annualIncome باید مقداری بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ را داشته باشد تا متغیر isEmployeeInHighTaxBracket برابر با true شود.

نکته‌ی مهم: توجه داشته باشید که علامت انتساب یک تک‌مساوی است و علامت مقایسه‌ی دو مقدار دومساوی است.

به مثال زیر توجه کنید:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      bool b;
      b = false;
      Console.WriteLine("b is " + b);
      b = true;
      Console.WriteLine("b is " + b);
      Console.WriteLine("10 > 9 is " + (10 > 9));
      Console.WriteLine("10 == 9 is " + (10 == 9));
    }
  }
}

خروجی:

همین‌طور که می‌بینید هنگامی که مقدار بولین در خروجی توسط ()Console.WriteLine نمایش داده می‌شود، مقدار آن یا به‌صورت True نمایش داده می‌شود یا False. همین‌طور (10 > 9) و (10 == 9) شامل مقدار بولی هستند.