تغییر در نمایش سایت‌های مخالف کپی رایت در جستجوی گوگل

نوشته محمد حسین ملک 23 مرداد 1391

هر چند در کشور ما دفاع از قانون کپی رایت و مبارزه با نشر غیرقانونی حقوق مادی و معنوی آثار جایگاه مناسبی ندارد و در رده‌های بالا نیز برای آن اهمیت سفت و سختی در نظر گرفته نشده است،‌ اما در دیگر نقاط دنیا، موضوع بسیار مهمی است که گوگل را به تغییر الگوریتم جستجو وادار نموده است. این تغییر جدید که گوگل نسبت به انجام آن اقدام کرده،‌ جستجوی کاربران را به گونه‌ای نمایش می‌دهد که خبری از وجود سایت‌های ناقض کپی رایت در صفحات اول نباشد. البته این جستجوها به صفحات دوم به بعد منتقل می‌شوند و در واقع خبری از حذف نتایج نیست. 

google_logo-.jpg

گوگل ضمن روشن کردن این موضوع که وبسایت‌های مخالف قانون کپی رایت را از نتیجه جستجوها حذف نمی کند، گفت: "تنها کارشناسان این قانون می‌توانند قانونی بودن محتوای سایت را تایید کنند و همچنین این در حیطه قدرت مسئولان قضایی است که در رابطه با نقض این قانون رای خود را ابراز کنند. به همین خاطر، گوگل نمی‌تواند اعلام کند که وب‌سایتی قانون کپی رایت را نقض کرده است یا خیر. بنابراین اگر چه ما امتیاز وبسایت‌های نقض‌کننده کپی رایت را کاهش دهیم،‌ اما تا دریافت دستور قانونی، به هیچ وجه آن‌ها را از نتیجه جستجو حذف نخواهیم نمود." البته حذف وبسایت‌ها به دستور مسئولین قانون کپی رایت نیز چندان هم کم نیست، چرا که در  مسئولین قانون کپی رایت، ماه گذشته دستور حدف بیش از ۴.۳ میلیون آدرس اینترنتی را صادر نموده‌اند.

حال اینکه تا چه اندازه گوگل با انتقال این سایت‌ها به صفحه دوم، می تواند از نشر غیر قانونی آثار جلوگیری نماید، مسئله‌ایست که باید از خود گوگل پرسید.